Vekaletname

GENEL DAVA YETKİLERİNE EK OLARAK;
 
sulh, reddi hâkim, davanın tamamını ıslah, yemin teklifi, kabul, iade veya red, tevkil, iflas, tahkim ve hakem sözleşmesi yapmak, konkordato veya sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılması teklifi ve bunlara muvafakat, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvurmak, davadan veya kanun yollarından feragat, ibra ve kabul,  yargılamanın iadesi, hâkimlerin fiilleri sebebiyle Devlet aleyhine tazminat davası açmak, kişiye sıkı sıkıya bağlı haklarla ilgili davalar açmak ve takip etmek, ahzu kabza, davayı kabule, davadan temyizden haciz ve ihtiyati hacizden feragate, feragati kabule, haciz fek, icra ve dava dosyalarını temlik almaya ve temlik etmeye, adli sicil kaydı çıkarmaya, bankalardaki çek sorumluluk  bedelleri almaya, namıma bilumum ihalelere iştirak etmeye, teminat yatırmaya ve almaya, artırma ve eksiltmeye, üzerimde kalanların senet ve tapularını almaya, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkını kullanmaya, vergi dairelerinde, T.C. Maliye Bakanlığı’nda tutanak düzenlemeye, uzlaşma talep etmeye, uzlaşma kuruluna girmeye, müvekkil adına karar vermeye  yetkili olmak üzere birlikte veya ayrı ayrı ifayı vekalete, başkalarını da tevkil teşrik ve azle mezun ve yetkili olmak üzere İzzettin Çalışlar Cd.No.20 D.6 Bahçelievler/İSTANBUL adresinde mukim, 24637 Sicil no.lu, İstanbul Barosu avukatlarından, Merter VD. 726******* Vergi no.lu, 344******** T.C. kimlik no.lu Av. Urfi Peker vekil tayin edildi.

 

VEKİL EDEN: .........................................


VEKALETNAME ÇIKARILIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR;


  1. Özel kişiler, Noterde vekâletname düzenletirken nüfus cüzdanı veya pasaport ibraz edecektir.
  2. Tüzel kişiler, Noterde vekâletname düzenletirken tüzel kişi yetkilisi nüfus cüzdanı ve imza sirkülerini ibraz edecektir. Ayrıca vekâletnamenin  \"şirket yetkilisi adına asaleten, şirkete vekaleten\" şeklinde düzenletilmesi rica olunur.
  3. Boşanma, tanıma, tenfiz vekâletnameleri düzenletirken Notere durum arz edilecek ve 2 adet vesikalık resim ibraz edilecektir.
  4. Yurt dışında Türk vatandaşları veya yabancılar T.C. Konsolosluklarında vekâletname düzenletebilirler. Ayrıca, ilgili ülke noterlikleri veya vekâletname düzenlemeye yetkili kuruluşlarında düzenlenen vekâletnamenin  T.C. Konsolosluklarında onaylatılması gerekmektedir.
 

Vekaletnameyi indirmek için TIKLAYIN... (docx)